Siatkówka

LM: Atomówki nie da³y rady i nie przywioz± z Baku awansu
Dodano: 09-02-2012r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Treflowi Sopot nie uda³o siê podtrzymaæ dobrej passy z pierwszego pojedynku z Rabit± Baku. Sopocianki uleg³y Azerkom w spotkaniu rewan¿owym 1:3, by w z³otym secie ju¿ zupe³nie oddaæ pole rywalkom.

Tym samym polski zespó³ odpad³ z rozgrywek Ligi Mistrzyñ.


LM: ZAKSA bez szans w Turcji, puchary ju¿ bez kêdzierzynian
Dodano: 08-02-2012r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Siatkarze ZAKSY Kêdzierzyn-Ko¼le po¿egnali siê z tegoroczn± edycj± Ligi Mistrzów.

W ¶rodê podopieczni trenera Krzysztofa Stelmacha po raz drugi ulegli Arkasowi Izmir i tym samym zakoñczyli swoje wystêpy w rozgrywkach na I rundzie play-off.LM: Muszynianki nie zdo³a³y przerwaæ ¶wietnej passy RC Cannes
Dodano: 02-02-2012r. (¬ród³o: www.siatkowka.net)

Podopieczne Bogdana Serwiñskiego nie zdo³a³y przerwaæ ¶wietnej passy francuskich siatkarek. RC Cannes w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyñ straci³o zaledwie jeden punkt. Muszynianki t± pora¿k± znacznie utrudni³y sobie drogê do awansu.

Spotkanie rewan¿owe odbêdzie siê ju¿ we wtorek 7 lutego we Francji. Przed zawodniczkami z Muszyny nie lada wyzwanie, aby pokonaæ rywalki i doprowadziæ do "z³otego seta".
LM: Mistrz Hiszpanii rozbity w Kêdzierzynie-Ko¼lu, ZAKSA ¶wiêtuje
Dodano: 10-01-2012r.  (¬ród³o: www.siatka.org)

Podopieczni Krzysztofa Stelmacha tylko w drugiej partii zafundowali kibicom emocje. Pozosta³e dwa sety nie mia³y wiêkszej historii.

Kêdzierzynianie w trzech setach pokonali mistrzów Hiszpanii - CAI Teruel dziêki czemu zagwarantowany maj± awans do nastêpnej rundy.LM: Klubowi mistrzowie ¶wiata wziêli odwet na ZAKSIE
Dodano: 22-12-2011r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Nie uda³o siê siatkarzom kêdzierzyñskiej ZAKSY sprawiæ kolejnej niespodzianki w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Klubowi mistrzowie ¶wiata wziêli odwet za zesz³otygodniow± pora¿kê w Trento, pokonuj±c ekipê Krzysztofa Stelmacha w trzech setach.KMS: Jastrzêbianie bez szans, Trento Klubowym Mistrzem ¦wiata
Dodano: 14-10-2011r. (¬ród³o: www.siatkowka.net)

Jastrzêbianie nie zdo³ali powstrzymaæ Trentino przed zdobyciem kolejnego tytu³u Klubowego Mistrza ¦wiata.

Podopieczni Lorenzo Bernardiego wyrównan± walkê toczyli jedynie w premierowej ods³onie spotkania, w kolejnych partiach byli tylko t³em dla ¶wietnie dysponowanych siatkarzy z W³och.


KM¦: Jastrzêbski Wêgiel ogra³ Sesi Sao Paulo i zagra w finale!
Dodano: 13-10-2011r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Jastrzêbski Wêgiel wygra³ mecz daj±cy przepustkê do fina³u Klubowych Mistrzostw ¦wiata rozgrywanych w Katarze.

Podopieczni Lorenzo Bernardiego zwyciê¿yli po po tie-breaku brazylijski Sesi Sao Paulo. Jutro Jastrzêbianie zagraj± w meczu fina³owym.KM¦: Trzecie grupowe zwyciêstwo Jastrzêbskiego Wêgla
Dodano: 11-10-2011r. (¬ród³o: www.siatkowka.net)

Podopieczni Lorenzo Bernardiego bez problemów pokonali kanadyjski Trinity Western Spartans 3:0.

Tym samym siatkarze ze ¦l±ska zajmuj± pierwsze miejsce w grupie.KM¦: Jastrzêbianie po tie-breaku pokonali gwiazdy z Kazania!
Dodano: 10-10-2011r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Jastrzêbski Wêgiel odniós³ drugie zwyciêstwo w Katarze. Jastrzêbianie pokonali po piêciu setach rosyjski Zenit Kazañ w Klubowych Mistrzostwach ¦wiata.

We wtorek podopieczni Lorenzo Bernardiego zagraj± ze Spartans Vancouver.KM¦: Udany debiut Jastrzêbskiego Wêgla w Katarze
Dodano: 08-10-2011r. (¬ród³o: www.siatka.org)

W swoim debiucie na Klubowych Mistrzostwach ¦wiata dobrze zaprezentowali siê zawodnicy Jastrzêbskiego Wêgla.

Podopieczni Lorenzo Bernardiego ³atwo pokonali Paykan Teheran 3:0 i po pierwszych meczach plasuj± siê w tabeli grupy A tu¿ za Zenitem Kazañ.ME: Triumf gospodyñ, Serbki najlepsze w Europie

Dodano: 02-10-2011r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Siatkarki Serbii siêgnê³y po z³ote medale mistrzostw Europy. W fina³owym spotkaniu w Belgradzie przegrywa³y ju¿ Niemkami 1:2, potrafi³y jednak podnie¶æ siê, doprowadziæ do tie-breaka i go wygraæ.

To ogromny sukces podopiecznych Zorana Terzicia.Divis to za ma³o. Trentino w finale LM
Dodano: 26-03-2011r. (¬ród³o: www.siatkowka.net)

Nie uda³o siê Jastrzêbianom pokonaæ w³oskiego giganta. Podopieczni Lorenzo Bernardiego dzielnie walczyli, mieli olbrzymi± szansê na zwyciêstwo w drugim secie.

Tak¿e ostatnia partia przez d³u¿szy czas by³a prowadzona pod dyktando jastrzêbian. Jednak do¶wiadczenie i klasa rywali pozwoli³a im cieszyæ siê z awansu do fina³u Ligi Mistrzów po trzech setach.
Liga Mistrzów: Skra nie da³a rady Zenitowi
Dodano: 02-03-2011r. (¬ród³o: www.sportowefakty.pl)

W pierwszym meczu o awans do Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów Skra Be³chatów przegra³a 2:3 z Zenitem Kazañ. Rewan¿ za tydzieñ w Kazaniu.

Skra jest teraz w piekielnie trudnej sytuacji.
LM: Odrodzenie jastrzêbian w meczu z Noliko Maaseik
Dodano: 01-03-2011r. (¬ród³o: www.siatka.org)

Z "dalekiej podró¿y" wrócili siatkarze Jastrzêbskiego Wêgla w meczu o awans do Final Four Ligi Mistrzów.

Na pocz±tku czwartego seta wydawa³o siê, ¿e Belgowie maj± ju¿ mecz w kieszeni ale gospodarze zdo³ali siê odrodziæ i zwyciê¿yli po tie-breaku.LM: Glinka-Mogentale katem polskiego zespo³u
Dodano: 10-02-2011r.

Nie uda³o siê bielszczankom do³±czyæ do Banku BPS Muszynianki Fakro i awansowaæ do fazy play-off 6 Ligi Mistrzyñ. Na drodze do tego stanê³a ekipa VakifGünes TTelekom Stambu³, która po raz drugi wygra³a 3:1 z Aluprofem.

W najwa¿niejszych momentach setów (zw³aszcza trzeciej ods³ony) decyduj±ce ciosy zada³a polskiemu zespo³owi Ma³gorzata Glinka-Mogentale.
LM: Plan zrealizowany w 100 procentach, cztery sety i awans Skry!
Dodano: 09-02-2011r.

We wtorek Jastrzêbski Wêgiel, w ¶rodê PGE Skra! Mistrzowie Polski, dziêki zwyciêstwie 3:0 nad Knack Roestelare i wygraniu z³otego seta awansowali do play off 12 Ligi Mistrzów.

W rozgrywanym w £ódzkim Pa³acu Sportu spotkaniu ekipa z Belgii by³a t³em dla ¶wietnie dysponowanych podopiecznych Jacka Nawrockiego.
LM: Jastrzêbie awansuje do kolejnej rundy!
Dodano: 08-02-2011r.

Jastrzêbski Wêgiel pokona³ Generali Unterhaching 3:1, a w dodatkowo rozegranym secie wygra³ 15:9.

Nasza polska dru¿yna awansowa³a do czo³owej szóstki Ligi Mistrzów!


LM: Aluprof poleg³ na starcie
Dodano: 01-02-2011r.

Wygrana w drugiej partii, udany pocz±tek trzeciej ods³ony i walka do koñca w trzecim secie nie wystarczy³y na niepokonan± dotychczas w Lidze Mistrzyñ ekipê VakifGünes TTelekom Stambu³.

BKS Aluprof przegra³ pierwsze spotkanie w fazie play-off 12, mimo i¿ mia³ du¿± szansê na wygran± przed w³asn± publiczno¶ci±. W tej sytuacji bielszczanki staj± przed bardzo trudnym zadaniem je¶li chodzi o szanse awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzyñ.
Liga Mistrzów: Dobre losowanie polskich ekip!
Dodano: 14-01-2011r.

Do rundy play-off awansowa³y dwie polskie ekipy, a mianowicie Jastrzêbski Wêgiel oraz Skra Be³chatów. Los okaza³ siê ³askawy dla naszych reprezentantów na europejskiej arenie.

Mimo niezbyt wymagaj±cych rywali, walka bêdzie zaciêta, I runda play-off jest bowiem pocz±tkiem drogi do Final Four Ligi Mistrzów, które odbêdzie siê w Trentino.
LM: Skra przypieczêtowa³a zwyciêstwo w swojej grupie
Dodano: 12-01-2011r.

Nie by³o niespodzianki w ostatnim meczu Ligi Mistrzów fazy grupowej z udzia³em be³chatowskiej Skry.

Siatkarze Jacka Nawrockiego pewnie w trzech setach przed w³asn± publiczno¶ci± pokonali rumuñski zespó³ Rematem Zalau, a tym samym przypieczêtowali zapewniony ju¿ wcze¶niej awans do kolejnej rundy.
Liga Mistrzyñ: Aluprof Bielsko-Bia³a gra dalej
Dodano: 11-01-2011r.

Siatkarki Aluprof Bielsko-Bia³a we wtorek uleg³y we w³asnej hali w³oskiemu zespo³owi Scavolini Pesaro 2:3 (25:21, 12:25, 21:25, 25:21, 11:15) w szóstym meczu grupy E Ligi Mistrzyñ.

Pomimo pora¿ki polski zespó³ awansowa³ z trzeciego miejsca do rundy play-off.
Liga Mistrzyñ: Zwyciêstwo i awans Muszynianki
Dodano: 11-01-2011r.

Siatkarki Banku BPS Fakro Muszyna wygra³y na wyje¼dzie z rosyjskim zespo³em Zariecze Odincowo 3:2 (19:25, 18:25, 25:14, 29:27, 15:11) w ostatnim meczu grupy A Ligi Mistrzyñ.

Polski zespó³ zapewni³ sobie awans do fazy play off.

LM: Udany rewan¿ Trentino za pora¿kê w Polsce
Dodano: 06-01-2011r.

To ju¿ kolejne w ci±gu ostatniego czasu spotkanie Skry z w³oskim Trentino.

Niestety po raz kolejny lepsi okazali siê siatkarze z Trento, nie zabrak³o jednak emocji, "iskrzenia" miêdzy zawodnikami czy nerwów po decyzjach arbitrów.


Trentino po raz kolejny Klubowym Mistrzem ¦wiata!
Dodano: 21-12-2010r.

Siatkarze w³oskiego Trentino BetClic ponownie okazali siê najlepsi w Klubowych Mistrzostwach ¦wiata.

W finale rozgrywek, podobnie jak przed rokiem, pokonali zespó³ be³chatowskiej Skry, rewan¿uj±c siê tym samym za pora¿kê w tegorocznej Lidze Mistrzów.KM¦: Pogromcy Dynama za s³abi. Skra w finale!
Dodano: 20-12-2010r.

Skra Be³chatów nie pozostawi³a z³udzeñ, kto by³ lepszy w meczu z Drean Bolivar. Mistrzowie Polski wygrali kolejne spotkanie bez straty seta i awansowali do fina³u klubowych mistrzostw ¶wiata.

Rywalem mistrzów Polski bêdzie Trentino BetClick.
KM¦: Spacerek Skry z Al Ahly. Pó³fina³ z Bolivarem!
Dodano: 19-12-2010r.

Wyj±tkowo ³atwo przysz³o siatkarzom Skry Be³chatów trzecie z rzêdu zwyciêstwo w klubowych mistrzostwach ¶wiata w Katarze.

Na zakoñczenie pierwszej fazy mistrzowie Polski pokonali egispkie Al Ahly 3:0 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. W pó³finale rywalem be³chatowian bêdzie Drean Bolivar.
KM¦: Zgodnie z planem. Skra bez straty seta z Al Arabi
Dodano: 17-12-2010r.

Skra Be³chatów pewnie pokona³a katarski zespó³ Al Arabi 3:0 (25:22, 25:22, 25:15) w drugim meczu klubowych mistrzostw ¶wiata w Dausze.

Zwyciêstwo z gospodarzami turnieju sprawi³o, ¿e mistrzowie Polski awansowali do pó³fina³u imprezy. Jutro dzieñ przerwy.
KM¦: Mêczarnie Skry, Paykan pokonany po tie-breaku
Dodano: 16-12-2010r.

A¿ piêciu setów potrzebowali siatkarze mistrza Polski, by odnie¶æ zwyciêstwo w pierwszym swoim meczu w Klubowych Mistrzostwach ¦wiata w Katarze.

Skra Be³chatów pokona³a po s³abej grze irañski Paykan Teheran a jutro zmierzy siê z gospodarzami.
LM: Skra po raz drugi lepsza od Friedrichshafen i ma awans
Dodano: 12-12-2010r.

Siatkarze Skry Be³chatów nie zwalniaj± tempa. Po ¶rodowym zwyciêstwie dzi¶ po raz drugi pokonali niemieckie Friedrichshafen tak¿e 3:0.

Zwyciêstwo to zapewni³o be³chatowianom awans do kolejnej rundy Champions League.

Liga Mistrzów: Skra gromi najlepsz± dru¿ynê na ¶wiecie 3:0!
Dodano: 24-11-2010r.

Skra Be³chatów odnios³a drugie zwyciêstwo w grupie D Ligi Mistrzów. Po wygranej nad w³osk± dru¿yn± Trentino BetClic 3:0, z dorobkiem sze¶ciu punktów objê³a prowadzenie w tabeli.

Dru¿yna £ukasza ¯ygad³y musia³a uznaæ dzisiaj wy¿szo¶æ swoich rywali.
LM: ACH Volley Bled wyje¿d¿a z Jastrzêbia ze zwyciêstwem
Dodano: 18-11-2010r.

Od pora¿ki rozpoczêli zmagania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów wicemistrzowie Polski.

Podopieczni trenera Igora Prielo¿nego byli bardzo blisko doprowadzenia do tie-breaka, mimo i¿ przegrywali ju¿ 0:2. Ostatecznie polegli w czterech setach.

LM: Be³chatowianie rozpoczêli od zwyciêstwa
Dodano: 18-11-2010r.

Siatkarze Skry Be³chatów nie mieli wiêkszych problemów z pokonaniem na wyje¼dzie zespo³u Remat Zalau.

Rumuñska dru¿yna jest uwa¿ana za najs³absz± w grupie D, a dzisiejszy mecz przegrany 0:3 z mistrzami Polski potwierdzi³ prawdziwo¶æ tej tezy.
PlusLiga: £atwe zwyciêstwo Skry na inauguracjê
Dodano: 22-10-2010r.

W pierwszym meczu PlusLigi siatkarze Skry Be³chatów w ³atwy i przekonywuj±cy sposób pokonali zespó³ beniaminka Fart Kielce 3:0 i objêli przodownictwo w tabeli.

Kielecka dru¿yna nie sprawi³a wiêkszych problemów mistrzów Polski.
L¦: Brazylia po raz dziewi±ty najlepsza
Dodano: 26-07-2010r.

W finale tegorocznej Ligi ¦wiatowej Brazylia pokona³a reprezentacjê Rosji 3:1 i  po raz dziewi±ty w historii tych rozgrywek siêgnê³a po z³oty medal.

Rosjanie nie byli w stanie znale¼æ recepty na dobr± grê przeciwnika, triumfuj±c tylko w trzecim secie.
SKRA BE£CHATÓW MISTRZEM POLSKI!
Dodano: 11-05-2010r.

Siatkarze Skry Be³chatów pokonali Jastrzêbski Wêgiel 3:2 w czwartym meczu fina³u PlusLigi.

Ca³± rywalizacjê wygrali 3:1 i zdobyli szósty z rzêdu tytu³ mistrzów Polski.
Skra reaktywacja. Wêgiel pokonany
Dodano: 07-05-2010r.

Skra Be³chatów wyci±gnê³a wnioski po pierwszym meczu fina³owym i pokona³a Jastrzêbski Wêgiel 3:1.

Obroñców tytu³u do zwyciêstwa poprowadzi³ Mariusz Wlaz³y. Od poniedzia³ku rywalizacja przenosi siê na ¦l±sk. Ewentualny pi±ty mecz rozegrany zostanie w Be³chatowie.Super pocz±tek fina³u. Pierwszy mecz dla Wêgla!
Dodano: 06-05-2010r.

Zaskakuj±cy pocz±tek fina³u PlusLigi. Broni±ca tytu³u Skra Be³chatów przegra³a u siebie z Jastrzêbskim Weglem 2:3!

Pocz±tek spotkania wygl±da³ tak, jakby gopsodarze nie otrz±snêli siê po niepowodzeniu w Lidze Mistrzów. Od trzeciego seta wziêli siê jednak do roboty i o wszystkim przes±dzi³ tie-break.
Liga Mistrzów: Br±z dla be³chatowian!
Dodano: 02-05-2010r.

W meczu o trzecie miejsce PGE Skra Be³chatów pokona³a s³oweñski ACH Volley Bled 3:1.

Polski zespó³ zostaje br±zowym medalist± tegorocznej Ligi Mistrzów.
Jeszcze nie teraz. Skra tylko o br±z
Dodano: 01-05-2010r.

Nie uda³o siê siatkorzom Skry Be³chatów awansowaæ do wielkiego fina³u Ligi Mistrzów jako pierwszej ekipie z Polski. W pó³finale Skra przegra³a z Dynamo Moskwa 1:3.

Po wygranym pierwszym secie 25:23 przysz³y trzy przegrane do 19, 21 i 17. Na otarcie ³ez dru¿ynie Jacka Nawrockiego zosta³a gra o br±z.
Przed nami wielkie siatkarskie ¶wiêto w £odzi!
Dodano: 09-04-2010r.

Ju¿ w ten weekend £ód¼ stanie siê centrum siatkarskich wydarzeñ nie tylko w naszym kraju, ale i niemal ca³ej Europie. W Atlas Arenie najlepsze mêskie zespo³y na Starym Kontynencie powalcz± o prymat w tegorocznej edycji elitarnej Champions League.

<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://klik.siatka.org/www/delivery/ajs.php':'http://klik.siatka.org/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?zoneid=2&amp;charset=UTF-8"); document.write ('&amp;cb=' + m3_r); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used); document.write ('&amp;charset=UTF-8'); document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1"); document.write ("'><\/scr"+"ipt>"); //]]>-->
Wielu fachowców, wielu kibiców jednog³o¶nie powtarza - to bêdzie wielkie siatkarskie ¶wiêto.Liga Mistrzyñ: Bergamo Volley znów zwyciêzc±!
Dodano: 06-04-2010r.

Podobnie jak w ubieg³ym roku, tak i w tym, dru¿yna Volley Bergamo ponownie siêgnê³a po zwyciêstwo w Lidze Mistrzyñ. W meczu fina³owym pokona³a ona Fenerbahce Acibadem ISTANBUL  w zapieraj±cym dech w piersiach pi±tym secie.

Obydwa zespo³y zaprezentowa³y grê na najwy¿szym poziomie. Br±zowy medal zdoby³ team Racing Club de Cannes.
Trentino zgasi³o Resoviê
Dodano: 06-03-2010r.

Nie uda³ siê siatkarzom Ljubo Travicy wyjazd do w³oskiego Trento. Na otwarcie II rundy play-off Ligi Mistrzów rzeszowianie przegrali z obroñc± trofeum 0:3. Poza pierwszym setem przewaga gospodarzy by³a bezdyskusyjna.

Za tydzieñ rewan¿ w Rzeszowie.
LM: Resovia przeciw najlepszym
Dodano: 02-03-2010r.

Rywalem wicemistrzów Polski w drugiej rundzie play-off Ligi Mistrzów jest najlepszy klubowy zespó³ ¶wiata! W 2009 roku Trentino Volley wygra³o Seriê A, Ligê Mistrzów i klubowe mistrzostwo ¶wiata.

Bior±c pod uwagê potencja³ obu zespo³ów, nasza rywalizacja z Resovi± bêdzie przedwczesnym pó³fina³em Ligi Mistrzów.
Liga Mistrzów: To by³a formalno¶æ. Resovia gra dalej!
Dodano: 17-02-2010r.

Resovia bez wiêkszych problemów awansowa³a do II rundy Ligi Mistrzów. W spotkaniu rewan¿owym siatkarze Ljubo Travicy w ¶wietnym stylu pokonali u siebie CSKA Sofiê 3:0. Tydzieñ wcze¶niej by³o 3:1 dla wicemistrzów Polski.

Ostatni± przeszkod± przed Final Four bêdzie Itas Trentino lub Knack Roeselare.Mecz Gwiazd PlusLigi oraz PlusLigi Kobiet
Dodano: 27-01-2010r.

13 lutego 2010 roku w hali widowiskowo-sportowej Torwar w Warszawie odbêdzie siê II edycja Meczu Gwiazd PlusLigi oraz PlusLigi Kobiet.

Wydarzenie to zosta³o objête honorowym patronatem przez Prezydent m.st. Warszawy - Hannê Gronkiewicz-Waltz. 

Puchar Polski: Zwyciêstwo Jastrzêbskiego Wêgla po piêciosetowym boju

Dodano: 25-01-2010r.

Jastrzêbski Wêgiel po raz pierwszy w historii zdoby³ Puchar Polski. Po zaciêtej walce uda³o im siê wygraæ 3:2 z Resovi± Rzeszów, a o zwyciêstwie zadecydowa³y tylko dwa ma³e punkty.

Resovia Rzeszów pomimo wspania³ej gry w ca³ym turnieju (po drodze wyeliminowali Skrê Be³chatów) uleg³a, ale zabrak³o im naprawdê niewiele.
Liga Mistrzów: Final Four w £odzi, Resovia o æwieræfina³ z CSKA Sofia
Dodano: 21-01-2010r.

PGE Skra Be³chatów bêdzie gospodarzem tegorocznego turnieju fina³owego Ligi Mistrzów siatkarzy - zdecydowa³a dzi¶ w Luksemburgu europejska federacja siatkówki (CEV).

Impreza z udzia³em czterech zespo³ów odbêdzie siê w £odzi w dniach 10-11 kwietnia.LM: Resovia zwyciê¿a w meczu na szczycie grupy F
Dodano: 21-01-2010r.

Zwyciêstwem 3:1 w wyjazdowym meczu z Ach Volley Bled przypieczêtowali swój udzia³ w grupie F siatkarze Resovii Rzeszów. Podopieczni Ljubo Travicy awansowali tym samym do dalszej fazy Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca w grupie.

Lepiej rozpoczê³a Asseco Resovia, która ju¿ od pocz±tku uzyska³a kilka punktów przewagi.LM: Skra postawi³a kropkê nad i
Dodano: 20-01-2010r.

PGE Skra Be³chatów wygra³a w ³ódzkiej Atlas Arenie z hiszpañskim zespo³em CAI Voleibol Teruel 3:0 (26:24, 25:20, 29:27) w meczu 6. kolejki grupy D Ligi Mistrzów siatkarzy.

Na inauguracjê bie¿±cej edycji Ligi Mistrzów siatkarze PGE Skry Be³chatów przegrali na wyje¼dzie 2:3 z hiszpañskim CAI Voleibol Teruel.Plus Liga: Delecta wywioz³a z Czêstochowy 2 punkty
Dodano: 17-01-2010r.

Siatkarze Delecty Bydgoszcz podnie¶li siê po ubieg³otygodniowym laniu i pokonali w Czêstochowie AZS. Zwyciêstwo nie przysz³o im jednak ³atwo i bydgoszczanie wygrali dopiero w tie-breaku, jeden punkt pozostawiaj±c pod Jasn± Gór±.

Spotkanie rozpoczê³o siê od wyrównanej walki obydwu zespo³ów.Plus Liga: Skra nieda³a szans Resovii i ucieka rywalom w tabeli
Dodano: 16-01-2010r.

"Pog³oski o ¶mierci mistrza by³y mocno przesadzone" - mo¿na powiedzieæ po meczu w Rzeszowie parafrazuj±c Marka Twaina. Be³chatowianie wygrali z Resovi± 3:0, w pierwszych dwóch setach deklasuj±c rywali.

Trzeci set dostarczy³ w koñcu spodziewanych emocji.
LM: Mistrz W³och pokonany!
Dodano: 14-01-2010

Kolejny raz Jastrzêbski Wêgiel zaskoczy³ i to w jakim stylu. Mimo znacznego os³abienia, spowodowanego brakiem w sk³adzie podstawowego atakuj±cego Igora Yudina jastrzêbianie w 5 setowym boju pokonali dru¿ynê Mistrza W³och.

Siatkarze Roberto Santiliego w piêknym stylu pokonali w³osk± ekipê.LM: Pary¿anie zrewan¿owali siê Resovii
Dodano: 14-01-2010r.

Siatkarze francuskiego Paris Volley zrewan¿owali siê Asseco Resovii Rzeszów za pora¿kê w pierwszym meczu tych dru¿yn w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. W Rzeszowie wygrali bowiem 3:2, a w tie-breaku pokonali gospodarzy pewnie 15:10.

Gospodarze nie zaczêli dobrze, bo po kilku pierwszych akcjach przegrywali 0:3.LM: Skra wygrywa po zaciêtym meczu 3:0
Dodano: 13-01-2010r.

PGE Skra Be³chatów po raz drugi pokona³a Radnicki Kragujevac w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, jednak w drugim pojedynku mistrzowie Serbii postawili be³chatowianom trudniejsze warunki.

W drugim secie Skra wygra³a dopiero po walce na przewagi 30:28.
LM Siatkarek: ¯enuj±cy sezon Aluprofu
Dodano: 12-01-2010r.

Siatkarki BKS Aluprof Bielsko-Bia³a uleg³y we wtorek we w³asnej hali czeskiej dru¿ynie Modranska VK Prostejov 2:3 (25:20, 25:19, 22:25, 15:25, 7:15) w meczu 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzyñ i straci³y szanse na awans do nastêpnej rundy rozgrywek.

Polski zespó³ nie wygra³ dot±d ¿adnego spotkania i zamyka tabelê.Plus Liga: Delecta zdemolowana przez ZAKSÊ
Dodano: 10-01-2010r.

Na zakoñczenie 10. kolejki PlusLigi w Bydgoszczy mierzy³y siê zespo³y, które przed t± seri± spotkañ mia³y taki sam dorobek punktowy. Nie tak wielu zatem spodziewa³o siê tak zdecydowanego zwyciêstwa jednej z dru¿yn tymczasem go¶cie nie dali szans Delekcie.

Podopieczni Krzysztofa Stelmacha "na dzieñ dobry" rozgrywek PlusLigi trochê niespodziewanie przegrali z Delect± Bydgoszcz we w³asnej hali 2:3. 

Puchar CEV: Wygrana Czêstochowy we Francji!

Dodano:08-01-2010r.

Siatkarze AZS Czêstochowa pokonali francuski Montpellier 3:1 (25:20, 25:22, 16:25, 25:22). Tym samym gracze z Czêstochowy musz± wygraæ jedynie dwa sety w przysz³otygodniowym rewan¿u na w³asnym parkiecie aby awansowaæ do 1/4 fina³u Pucharu CEV.

Zapewne po wygranej we Francji nikt nie w±tpi w zwyciêstwo czêstochowian w Hali Polonia.PWM: Zwyciêstwo Polaków na zakoñczenie
Dodano: 23.11.2009r.

Reprezentacja Polski seniorów pokona³a Egipt 3:0 w swoim ostatnim meczu Pucharu Wielkich Mistrzów, rozgrywanego w Japonii. Tym samym podopieczni Daniela Castellani’ego zajêli czwarte miejsce w turnieju.

Pocz±tek spotkania mia³ do¶æ wyrównany przebieg. Przy stanie 3:3 dobr± zagrywk± popisa³ siê Bartosz Kurek i zrobi³o siê 4:3 dla Polski. Na pierwsz± przerwê techniczn± bia³o-czerwoni schodzili z przewag± dwóch oczek (8:6), ale po czasie Egipcjanie odrobili straty.
Puchar Wielkich Mistrzów: Nareszcie zwyciêstwo
Dodano: 22.11.2009r.

W czwartym spotkaniu podczas Pucharu Wielkich Mistrzów reprezentacja Polski pokona³a Iran 3:1 (25:23, 18:25, 28:26, 25:23) i tym samym odnis³a pierwsze zwyciêstwo w turnieju.

¦wietny mecz zagra³ Jakub Jarosz, który zoby³ 27 punktów. Ju¿ na pocz±tku pierwszego seta da³o siê zauwa¿yæ, na kim bêdzie siê opieraæ gra w ataku Polaków, gdy¿ punkty zdobywali na przemian Kurek z Jaroszem.W³oszki mistrzyniami Europy! Holandia rozbita!
Dodano: 4.10.2009r.

W finale mistrzostw Europy w Atlas Arenie w £odzi siatkarki W³och pokona³y Holandiê 3:0 i zdoby³y z³ote medal.

Nikt nie spodziewa³ siê tak jednostronnego meczu. Przecie¿ Holandia sprawia³a znakomite wra¿enie, do fina³u by³a niepokonana! Atakowa³a mocno, dobrze broni³a i ¶wietnie blokowa³a, dysponowa³a trudn± zagrywk±.

ME Kobiet: Polki z br±zowym medalem!
Dodano: 4.10.2009r.

Reprezentacja Polski kobiet zdoby³a br±zowy medal na rozgrywanych w £odzi Mistrzostwach Europy Kobiet w Pi³ce Siatkowej 2009. W meczu o trzecie miejsce Polki pokona³y dru¿ynê Niemiec 3:0 (25:16, 25:19, 25:23).

Pierwszy punkt w spotkaniu o br±zowy medal, po skutecznej akcji blokiem, zdoby³y Agnieszka Bednarek i Joanna Kaczor (1:0). Chwilê pó¼niej, g³ównie za spraw± dobrych serwisów Aleksandry Jagie³o, na tablicy widnia³ rezultat 4:1 dla Polski.

Pora¿ka Polek, Fina³ dla Holenderek
Dodano: 3.10.2009r.

W rozegranym w hali Atlas Arena w £odzi pó³fina³owym meczu mistrzostw Europy siatkarek reprezentacja Polski przegra³a z Holandi± 1:3 (11:25, 15:25, 25:20, 20:25).

Po dwóch kiepskich partiach, w trzeciej Polki od¿y³y i zmniejszy³y straty. Niestety, w czwartym secie rywalki rozstrzygnê³y mecz.
ME: siatkarek: Polki rozbi³y rywalki, jest awans!
Dodano: 26.09.2009r.

Po ciê¿kiej przeprawie z Hiszpani± (3:2) w pierwszym meczu mistrzostw Europy siatkarek rozgrywanych pod patronatem Onet.pl w naszym kraju, tym razem Polki mia³y zdecydowanie ³atwiejsze zadanie.

W drugim spotkaniu turnieju Bia³o-Czerwone g³adko pokona³y Chorwatki 3:0 (25:18, 25:13, 25:16) i awansowa³y do drugiej fazy imprezy, w której zagraj± z trzema ekipami z grupy C, rywalizuj±cej w Bydgoszczy.
ME siatkarek: Wygrana Polek na pocz±tek!
Dodano: 25.09.2009r.

Polskie siatkarki wygra³y, zgodnie z oczekiwaniami, swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy, które w dniu dzisiejszym rozpoczê³y siê w czterech polskich miastach (Wroc³aw, £ód¼, Katowice, Bydgoszcz).

W innym meczu „polskiej grupy” Holandia pokona³a w trzech setach reprezentantki Chorwacji. W sobotê o godzinie 17:30 nasze siatkarki zagraj± z Chorwatkami a w niedzielê, na zakoñczenie pierwszej fazy turnieju, z Holenderkami.

Polska ze z³otym medalem! Polska mistrzem Europy!
Dodano: 14.09.2009r.

Reprezentacja Polski siatkarzy pokona³a w meczu fina³owym Francjê 3:1 (29:27, 25:21, 16:25, 26:24) i zdoby³a z³oty medal Mistrzostw Europy, które odbywa³y siê w Turcji.

Jest to najwiêkszy sukces reprezentacji Polski w ME, do tej pory zajmowali¶my drugie miejsca.

ME 2009: Podsumowanie 2. dnia rozgrywek grupowych
Dodano: 5.09.2009r.

Drugi dzieñ Mistrzostw przyniós³ nam ogromn± niespodziankê. Grecy w trzech setach pokonali aktualnych Mistrzów Europy! Hiszpanie w tym meczu nie mieli nic do powiedzenia, a siatkarze z Pó³wyspu Ba³kañskiego robili, co chcieli.

Reszta spotkañ posz³a zgodnie z planem, choæ do¶æ s³aba postawa Serbów w meczu z Czechami mog³a byæ ma³ym zaskoczeniem. Natomiast Polacy bez wiêkszych problemów rozprawili siê z Niemcami i s± ju¿ pewni awansu do kolejnej rundy Mistrzostw.

Finowie ponownie lepsi
Dodano: 11.07.2009r.

Ostre rozmowy po wczorajszym spotkaniu na wiele siê nie zda³y. Polacy przegrali kolejne spotkanie z Finlandi± i tym samym oddalaj± sie od gry w turnieju fina³owym w Belgradzie.

Pierwsza partia spotkania rozpoczê³a siê od b³êdu w polu zagrywki Kunnariego. Przy stanie 4:3 asem serwisowym popisuje siê zawodnik Resovii i atakuj±cy Finlandii Mikko Oivanen, zdobywaj±c dla swojego zespo³u pi±ty punkt.
Polacy przegrywaj± z Finami
Dodano: 10.07.2009r.

Polacy przegrali swój pierwszy mecz z reprezentacj± Finlandii. Podopieczni Mauro Berruto od samego pocz±tku byli lepsi od bia³o-czerwonych.

Jedynie w trzeciej partii ekipie Castellaniego uda³o siê przej±æ inicjatywê i wygraæ seta. Ma³o brakowa³o, a w Tampere dosz³oby do tie-breaka. Jednak b³êdy Polaków w ostatnich pi³kach tego meczu da³y zwyciêstwo gospodarzom.
Nieudany pocz±tek Ligi ¦wiatowej dla Polaków!
Dodano: 13.06.2009r.

Na rozpoczêcie Ligi ¦wiatowej czekali¶my od dawna… dzisiaj odby³ siê pierwszy wa¿ny mecz naszych siatkarzy, po tak d³ugiej przerwie. Na pocz±tku przysz³o nam siê zmierzyæ z wielk± dru¿yn± Brazylii.

Obydwa zespo³y do rozgrywek Ligi ¦wiatowej podesz³y w odm³odzonych kadrach. Niestety niespodzianek nie by³o, Polakom tylko w pierwszym secie uda³o siê nawi±zaæ dobr± walkê i wygraæ seta, reszta meczu nale¿a³a ju¿ do gospodarzy.

Montreux: Polki pokona³y Japoniê do zera
Dodano: 13.06.2009r.

Reprezentantki Polski pokona³y Japoniê w meczu o prawo gry o 5 miejsce w turnieju w Montreux. Jutro Polki zmierz± siê ze zwyciêzc± spotkania Kuba - Niemcy.

W wyrównanym pierwszym secie Polki pewnie wygra³y jego koñcówkê, prowadz±c 22:21 i 24:21.
Beniaminek PlusLigi kompletuje sk³ad
Data: 26.05.2009r.

Pamapol Siatkarz Wieluñ podpisa³ ju¿ umowy z jedenastoma zawodnikami, którzy w przysz³ym sezonie bêd± broniæ barw beniaminka w rozgrywkach PlusLigi. W ligowej kadrze jest jeszcze miejsce dla jednego przyjmuj±cego.

- W tej chwili prowadzimy rozmowy z czterema kandydatami na tê pozycjê. Wszyscy to gracze z tzw. górnej pó³ki. Jednym z nich jest Polak graj±cy ostatnio w zagranicznej lidze, a trzej pozostali to cudzoziemcy, reprezentanci swoich krajów - powiedzia³ PAP wiceprezes wieluñskiego klubu Adam D±browny.Final Four nie dla Muszynianki
Dodano: 11.03.2009r.

Siatkarki Muszynianki nie posz³y w ¶lady Czarnych S³upsk, £KS-u oraz Nafty Pi³a i nie awansowa³y do Final Four Ligi Mistrzyñ. Turczynki potrzebowa³y trzech kwadransów, by rozwiaæ marzenia mistrzyñ Polski

W Stambule Muszynianka stanê³a przed bardzo trudnym zadaniem. O tym, ¿e tureckie kluby zaliczane s± do najsilniejszych w kobiecej siatkówce, obok rosyjskich i w³oskich, ¶wiadczy fakt, ¿e w Lidze Mistrzyñ graj± a¿ trzy dru¿yny.
Liga Mistrzów: Skra wygrywa po thrillerze
Dodano: 3.03.2009r.

Wszystko by³ wspania³e oprócz wyniku - tak mo¿na najkrócej podsymowac pierwszy mecz PGE Skry Be³chatów z Iskr± Odincowo o awans do Final Four Ligi Mistrzów. Bo gospodarze wygrali, ale tylko 3:2

- Co¶ w tym jest, ¿e gdy gramy z Rosjanami, jeste¶my bardziej zmobilizowani. I obojêtnie, czy to w klubie, czy w reprezentacji - mówi± zawodnicy PGE Skry Be³chatów. Wcze¶niej jednak wiod³o im siê ¶rednio, choæ mieli na koncie sukces, jakim by³o pokonanie Lokomotivu Bie³gorod w debiutanckim sezonie w Lidze Mistrzów.300 setów Rybaka
Dodano: 6.01.2009r.

Pierwszy set meczu pomiêdzy AZS UWM Olsztyn a J.W. Construction OSRAM AZS Politechnik± Warszawsk± by³ zarazem trzysetnym setem Rados³awa Rybaka w barwach "In¿ynierów". - To ju¿ trzysta? Szybko zlecia³o - ¶mia³ siê w drodze powrotnej z Olsztyna do¶wiadczony atakuj±cy.

35-letni Rybak nawet nie przypuszcza³, ¿e mo¿e na swoim koncie mieæ a¿ tyle rozegranych setów.


Znamy uczestników Meczu Gwiazd PlusLigi
Dodano: 6.01.2009r.

Znamy ju¿ uczestników Meczu Gwiazd PlusLigi, który rozegrany zostanie 17 stycznia 2009 roku w ursynowskiej hali Arena. Wyboru dokonali internauci.

Najlepsi polscy zawodnicy PlusLigi zmierz± siê z najlepszymi zagranicznymi zawodnikami Plusligi w spotkaniu pod has³em "Siatkarze Siatkarzom".

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
www.isport.net.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional polska baza stron Poprawny CSS!
Wyniki na żywo
Biegi narciarskie
Skoki narciarskie
Biathlon

Siatkówka
Piłka nożna
Tenis
Koszykówka
Piłka ręczna
Klasyfikacje generalne
Biegi narciarskie - kobiety
Biegi narciarskie - mężczyźni
Biathlon - kobiety
Biathlon - mężczyźni
Skoki narciarskie
Tabele
Piłka nożna:
Liga Europejska
Liga Mistrzów
Polska ekstraklasa
Polska 1 liga
Francja Ligue 1
Hiszpania Primera Division
Holandia Eredivisie
Portugalia Primera Liga
Szkocja SPL
Belgia Jupiler League
Włochy Serie A
Anglia Premier League
Niemcy Bundesliga

Piłka ręczna:
MŚ 2015 kobiet
Liga Mistrzów mężczyzn

Koszykówka:
Tauron Basket Liga
Euroliga
energycasino recenzja twojtyp
Livescore